Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1962, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00006570 a názvem „RADIMOVICKÝ POTOK 05 (RADIMOVICE U ZEL. A)“, o délce 50 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10280957, ČHP 1-07-04-050), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 304/3 v k.ú. Zhoř u Tábora. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
8040
Platnost do
2020-09-25
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
závod Horní Vltava
Katastrální území
Zhoř u Tábora, Zhoř u Tábora, okres Tábor