Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 41/1 druhem pozemku trvalý travní porost o výměře 149 m2 v k.ú. Kladruby u Teplic.
Požadovaná cena
59600
Platnost do
2020-09-27
Telefon
956236106
E-mail
filip.bohuminsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Filip Bohumínský
Útvar
Lesní správa Litoměřice
Katastrální území
Kladruby u Teplic, Kladruby, okres Teplice