Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1497/18 Prodej pozemku p.č. 583/2 ostatní plocha o výměře 136 m2, p.č. 583/3, ostatní plocha o výměře 79 m2 k.ú. Stříbrnice
Požadovaná cena
220000
Platnost do
2020-09-30
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Stříbrnice, Staré Město, okres Šumperk