Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. st.2103 zastavěná plocha o výměře 105 m2 a pozemek p.č. 1302/6 ostatní plocha o výměře 694 m2 dle GP č. 4871-106/2019 z 25.1.2020 vše k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem ( uplatnění zákonného předkupního práva vlastníka budovy dle OZ)
Požadovaná cena
211000
Platnost do
2020-10-04
Telefon
956911111
E-mail
jan.mavrev@lesycr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
LČR, s.p., KŘ Ostrava
Katastrální území
Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek