Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. 1302/4 o výměře 1037 m2 ostatní plocha v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem dle GP č. 4871-106/2019 z 25.1.2020 (oddělen z pozemku p.č. 1302/4 o výměře 1268 m2 k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem) - funkční souvislost se budovou třetí osoby
Požadovaná cena
273000
Platnost do
2020-10-04
Telefon
956911111
E-mail
jan.mavrev@lesycr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
LČR, s.p., KŘ Ostrava
Katastrální území
Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek