Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej části pozemku označenou v GP jako část "b" z parcely č. 147/1 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova.
Požadovaná cena
3500
Platnost do
2020-10-02
Telefon
956235106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Magdalena Tučková
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Červený Hrádek u Jirkova, Jirkov, okres Chomutov