Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemku parc. č. 725/5, k. ú. Jiřín. Druh pozemku vodní plocha, výměra 1991 m2.
Požadovaná cena
78000
Platnost do
2020-10-02
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Jiřín, Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava