Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 283/16 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Perštejn.
Požadovaná cena
4140
Platnost do
2020-10-03
Telefon
956233107
E-mail
jana.kotaskova@lesycr.cz
Osoba
Jana Kotásková
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Perštejn, Perštejn, okres Chomutov