Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej nově odděleného pozemku parc. č. 889/2 o výměře 106 m2 v k.ú. Spálené dle geometrického plánu č. 773-82/2020. Pozemek je ve funkčním celku s pozemkem parc. č. st. 206 v k.ú. Spálené.
Požadovaná cena
31800
Platnost do
2020-10-03
Telefon
956 951 234
E-mail
barbora.nemcanska@lesycr.cz
Osoba
Barbora Němčanská
Útvar
LESY ČR, s. p.
Katastrální území
Spálené, Holčovice, okres Bruntál