Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemek p.č. 2853/18 o výměře 3 461 m2, druh pozemku lesní pozemek, zapsaný na LV č. 5009 pro k.ú. Komín, obec Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - město. Pozemek p.č. 2853/18 je v podílovém spoluvlastnictví, kdy podíl id. ½ tohoto pozemku je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro VLS ČR, s.p. a podíl id. ½ tohoto pozemku je ve vlastnictví fyzické osoby.
Požadovaná cena
67545
Platnost do
2020-10-03
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Komín, Brno, okres Brno-město