Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemky p.č. 1709/6 o výměře 1 952 m2, druh pozemku lesní pozemek, p.č. 1709/7 o výměře 1 310 m2, druh pozemku lesní pozemek, p.č. 1709/8 o výměře 1 144 m2, druh pozemku lesní pozemek, p.č. 1714/1 o výměře 2 021 m2, druh pozemku lesní pozemek, p.č. 1714/2 o výměře 1 951 m2, druh pozemku lesní pozemek, p.č. 1751/1 o výměře 8 027 m2, druh pozemku lesní pozemek, p.č. 1778/1 o výměře 5 132 m2, druh pozemku lesní pozemek, p.č. 1778/2 o výměře 5 603 m2, druh pozemku lesní pozemek, p.č. 1783 o výměře 5 698 m2, druh pozemku lesní pozemek a p.č. 1821 o výměře 2 965 m2, druh pozemku lesní pozemek. To vše zapsané na LV č. 3830 pro k.ú. Česká Třebová, obec Česká Třebová u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.
Požadovaná cena
850150
Platnost do
2020-10-03
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Česká Třebová, Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí