Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemky p.č. 754/1 o výměře 589 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 754/37 o výměře 119 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 8458 pro k.ú. Lesná, obec Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město. Dle platného ÚP města Brna jsou uvedené pozemky součástí plochy krajinné zeleně rekreační a jako takové jsou veřejně využívány. Oba pozemky jsou převážně obklopeny pozemky města Brna se stejným funkčním využitím dle ÚP.
Požadovaná cena
1133000
Platnost do
2020-10-03
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Město Brno, Brno, okres Brno-město