Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 596/6, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1454 m2
Požadovaná cena
110700
Platnost do
2020-10-07
Telefon
475672447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Kopisty, Most, okres Most