Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek parc. č. 1086/2 v k. ú. Metánov o výměře 352 m2 (druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – koryto vodního toku umělé) a o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1976 o délce 102 m, která se nachází na pozemcích parc. č. 254/3 a 254/7 v k.ú. Metánov. Stavba je nezapisovaná do katastru nemovitostí, a je vedena v evidenci majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002454 a názvem „4 (2. 12. 2011) CPE – Metánov“. Pozemek a stavba vodního díla budou dotčeny obnovou vodní nádrže.
Požadovaná cena
52896
Platnost do
2020-10-05
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
závod Horní Vltava
Katastrální území
Metánov, Častrov, okres Pelhřimov