Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemků KN p.č. 302/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1101 m2, p.č. 717/5 ostatní plocha, silnice o výměře 35 m2 a pozemku p.č. 717/8 ostatní plocha, silnice o výměře 333 m2 v k.ú. Vysoký Chlumec. S 1359/10
Požadovaná cena
190970
Platnost do
2020-10-07
Telefon
956197112
E-mail
olga.rybova@lesycr.cz
Osoba
Olga Rybová
Útvar
LS Tábor
Katastrální území
Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, okres Příbram