Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 421/7 druhem ostatní plocha o výměře 133 m2 v k.ú. Jeviněves.
Požadovaná cena
23940
Platnost do
2020-10-08
Telefon
956 236 106
E-mail
filip.bohuminsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Filip Bohumínský
Útvar
Lesní správa Litoměřice
Katastrální území
Jeviněves, Jeviněves, okres Mělník