Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Pozemek p.č. 915, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3154 m2
Požadovaná cena
119000
Platnost do
2020-10-09
Telefon
475672447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Katastrální území
Havraň, Havraň, okres Most