Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 219 o výměře 108 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 18, stavba občanského vybavení, k. ú. Holovousy v Podkrkonoší, obec Holovousy, LV č. 4, Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
850000
Platnost do
2020-10-10
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Holovousy v Podkrkonoší, Holovousy, okres Jičín