Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 250/1 o výměře 247 m2, druh pozemku (dle KN) zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 19, rodinný dům, na LV č. 409 u KÚ pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Přerov, Katastrální území Křenovice u Kojetína v obci Křenovice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
990000
Platnost do
2020-10-10
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Křenovice u Kojetína, Křenovice, okres Přerov