Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 176/2 o výměře 9 m2 odděleného GP z pozemku p.č. 176/2 druhem pozemku ostatní plocha v k.ú. Křižatky.
Požadovaná cena
1630
Platnost do
2020-10-10
Telefon
956235106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Magdalena Tučková
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Křížatky, Litvínov, okres Most