Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemek dle GP parc.č.1204/2 o výměře 323 m2, ostatní plocha, v k.ú.Droužkovice.
Požadovaná cena
40000
Platnost do
2020-10-13
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing.Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Droužkovice, Droužkovice, okres Chomutov