Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
S 430/20 Prodej pozemku p.č. 2929/7 o výměře 315 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Luby I, LV č. 13
Požadovaná cena
42780
Platnost do
2020-10-13
Telefon
956228106
E-mail
anita.cernikova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Anita Černíková
Útvar
LS Františkovy Lázně
Katastrální území
Luby I, Luby, okres Cheb