Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemek - st.p. č. 257 a pozemek - pozemková parcela č. 1789/181. Předmětné pozemky byly geometrickým plánem odděleny z pozemku pozemková parcela č. 1789/30 v k.ú. Bílé Podolí
Požadovaná cena
17070
Platnost do
2020-10-15
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Bílé Podolí, Bílé Podolí, okres Kutná Hora