Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky: parc. č. 1910/12, k. ú. Svitavy-předměstí, parc. č. 1837/126 a 1837/127, k. ú. Moravský Lačnov, a parc. č. 5917/23, k. ú. Polička
Požadovaná cena
41000
Platnost do
2020-10-17
Telefon
541 637 573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
správy majetku
Katastrální území
Svitavy-předměstí, Svitavy, okres Svitavy
Katastrální území
Moravský Lačnov, Svitavy, okres Svitavy
Katastrální území
Polička, Polička, okres Svitavy