Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek parc. č. 42/7, o výměře 94 m2, druh pozemku vodní plocha, jehož součástí je část vodního díla - opevnění koryta vodního toku, k.ú. Studénka u Štoků, a dále se jedná o část vodního díla typu opevnění vodního toku č. DVT 00001900, v délce cca 157 m, v korytě drobného vodního toku č. IDTV 10279898, na pozemku parc. č. 42/9, k.ú. Studénka u Štoků, ve vlastnictví fyzické osoby.
Požadovaná cena
10030
Platnost do
2020-10-16
Telefon
257 099 219
E-mail
eva.honsova@pvl.cz
Osoba
Eva Honsová
Útvar
PS 1 ZDV
Katastrální území
Studénka u Štoků, Štoky, okres Havlíčkův Brod