Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Jedná se o oplocený funkční celek kdy (nelesní) pozemky v majetku LČR bezprostředně obklopují a navazují na pozemky soukromého vlastníka a ten je využívá jako zázemí k rodinnému bydlení
Požadovaná cena
665000
Platnost do
2020-10-16
Telefon
956179106
E-mail
ls179@lesycr.cz
Osoba
Marcela Kacetlová
Útvar
LS Lužná
Katastrální území
Žerotín u Panenského Týnce, Žerotín, okres Louny