Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část vodního díla typu opevnění koryta vodního toku č. 00005104, v délce 245 m, v korytě drobného vodního toku č. IDTV 10245392, nacházející se na pozemcích parc. č. 487/6, 487/7, 487/8, 487/14 a 487/17, k.ú. Kamenice u Nedrahovic, ve vlastnictví Obce Nedrahovice, a dále se jedná o pozemky parc. č. 487/21, o výměře 46 m², a parc. č. 487/2, o výměře 26 m², oba druhu vodní plocha, vše k.ú. Kamenice u Nedrahovic.
Požadovaná cena
27100
Platnost do
2020-10-16
Telefon
257 099 219
E-mail
eva.honsova@pvl.cz
Osoba
Eva Honsová
Útvar
PS 1 ZDV
Katastrální území
Kamenice u Nedrahovic, Nedrahovice, okres Příbram