Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemky parc. č. 194/9, o výměře 659 m², druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 194/10, o výměře 107 m², druh pozemku ostatní plocha a parc. č. st. 534, o výměře 72 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Požadovaná cena
248000
Platnost do
2020-10-16
Telefon
257 099 219
E-mail
eva.honsova@pvl.cz
Osoba
Eva Honsová
Útvar
PS 1 ZDV
Katastrální území
Nelahozeves, Nelahozeves, okres Mělník