Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 2121/4, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 5174 m2, p.č. 2197/2, trvalý travní porost, o výměře 822 m2 a p.č. 2197/3, trvalý travní porost, o výměře 1547 m2, vše zapsané na LV č. 2786 pro k.ú. a obec Ivančice. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví, kdy id. 1/2 těchto pozemků je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro VLS ČR, s.p. a id. 1/2 je ve vlastnictví jiného vlastníka.
Požadovaná cena
63510
Platnost do
2020-10-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Ivančice, Ivančice, okres Brno-venkov