Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 4890/1, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 1388 m2, zapsaný na LV č. 7072 pro k.ú. Královo Pole, obec Brno. Dle platného územního plánu města Brna je uvedený pozemek součástí plochy krajinné zeleně všeobecné a v katastru nemovitostí je zapsán jako PUPFL se způsobem ochrany přírodní rezervace nebo přírodní památka.
Požadovaná cena
6620
Platnost do
2020-10-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Královo Pole, Brno, okres Brno-město