Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1934/25, ostatní plocha, o výměře 465 m2 a p.č. 1934/31, ostatní plocha, o výměře 3693 m2, oba zapsané na LV č. 868 pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice. Pozemky tvoří přístupové a manipulační plochy je stavbám jiného vlastníka.
Požadovaná cena
340956
Platnost do
2020-10-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Mikulovice u Jeseníka, Mikulovice, okres Jeseník