Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 3049, ostatní plocha, o výměře 594 m2, zapsaný na LV č. 109 pro k.ú. Dubnice pod Ralskem, obec Dubnice. Pozemek je mimo zastavěné území, dle územního plánu obce není určen k zástavbě. Ve skutečnosti je to mez s náletem osiky a dubu. Přístup je pouze z okolních zemědělských pozemků jiných vlastníků.
Požadovaná cena
10000
Platnost do
2020-10-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Dubnice pod Ralskem, Dubnice, okres Česká Lípa