Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 2853/1, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 1330 m2, p.č. 2853/3, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 2562 m2, p.č. 2853/19, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 376 m2, p.č. 2855/1, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 12186 m2, p.č. 2861/1, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 3099 m2 a p.č. 5014, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 12174 m2, vše zapsané na LV č. 5010 pro k.ú. Komín, obec Brno.
Požadovaná cena
520140
Platnost do
2020-10-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Komín, Brno, okres Brno-město