Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1025/85, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 1309 m2, zapsaný na LV č. 1613 pro k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví, id. 1/2 tohoto pozemku je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro VLS ČR, s.p. a id. 1/2 je ve vlastnictví jiného vlastníka.
Požadovaná cena
4160
Platnost do
2020-10-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Kounické Předměstí, Ivančice, okres Brno-venkov