Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 702/11, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 173 m2, p.č. 702/13, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 241 m2, p.č. 703/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 389 m2, p.č. 752/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1014 m2 a p.č. 753, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 995 m2, vše zapsané na LV č. 25 pro k.ú. Bohousová, obec Záchlumí.
Požadovaná cena
58240
Platnost do
2020-10-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Bohousová, Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí