Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 2108, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 1249 m2, p.č. 2109, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 1214 m2 a p.č. 2308, trvalý travní porost, o výměře 1018 m2, vše zapsané na LV č. 25 pro k.ú. Bohousová, obec Záchlumí.
Požadovaná cena
34170
Platnost do
2020-10-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Bohousová, Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí