Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 76/20 o výměře 165 m2 v k.ú. Žandov u České Lípy, vzniklého dle GP č. 847-61/2017, na kterém se historicky nachází veřejně přístupná účelová komunikace v majetku města
Požadovaná cena
8290
Platnost do
2020-10-18
Telefon
720 523 924
E-mail
ruzena.lahovska@lesycr.cz
Osoba
Lahovská Růžena
Útvar
Správa toků- oblast povodí Ohře Teplice, Lesy ČR, s.p.
Katastrální území
Žandov u České Lípy, Žandov, okres Česká Lípa