Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 1130/27 v k.ú. Písty - vodní plocha, koryto vodního toku, který je dle skutečnosti součástí zahrady ve vlastnictví fyzické osoby. Na pozemku se vodní tok nenachází.
Požadovaná cena
0
Platnost do
2020-10-18
Telefon
720 523 924
E-mail
ruzena.lahovska@lesycr.cz
Osoba
Lahovská Růžena
Útvar
Správa toků - oblast povodí Ohře, Lesy ČR, s.p.
Katastrální území
Písty, Budyně nad Ohří, okres Litoměřice