Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 993 o výměře 51 m2 - vodní plocha, koryto vodního toku, který v minulosti tvořil náhon na mlýn. V současné době zasypáno, nachází se v oplocené části pozemků ve vlastnictví fyzických osob.
Požadovaná cena
0
Platnost do
2020-10-18
Telefon
720 523 924
E-mail
ruzena.lahovska@lesycr.cz
Osoba
Lahovská Růžena
Útvar
Správa toků - oblast povodí Ohře, Lesy ČR, s.p.
Katastrální území
Dubí u Teplic, Dubí, okres Teplice