Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Pozemky p.č. 2118/32 atd. uvedené v příloze jsou zapsány na LV č. 189 pro k.ú. a obec Ivančice. Tvoří roztroušenou nesouvislou držbu zbylých pozemků po proběhlých restitucích dle zákona č. 229/1991 Sb, a přímo sousedí s četnými pozemky ve vlastnictví fyzických osob a s pozemky města.
Požadovaná cena
2637530
Platnost do
2020-10-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Ivančice, Ivančice, okres Brno-venkov