Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1213/4, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 61 m2, p.č. 1631/4, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 4584 m2, p.č. 2748/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 103 m2, p.č. 1145/41, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 655 m2, p.č. 1145/42, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 375 m2, p.č. 1145/43, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 24 m2 a p.č. 1145/77, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 24 m2, vše zapsané na LV č. 189 pro k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.
Požadovaná cena
93262
Platnost do
2020-10-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Kounické Předměstí, Ivančice, okres Brno-venkov