Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1145/27, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 4177 m2, p. č. 1213/3, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 921 m2 a p.č. 2791/41, vodní plocha, o výměře 2 m2, vše zapsané na LV č. 2632 pro k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví, id. 1/2 těchto pozemků je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro VLS ČR, s.p. a id. 1/2 je ve vlastnictví jiného vlastníka.
Požadovaná cena
56070
Platnost do
2020-10-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Kounické Předměstí, Ivančice, okres Brno-venkov