Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Popis
pozemek parc. č. 725/2, vodní plocha, o výměře 1991 m2
Požadovaná cena
78000
Platnost do
2020-10-20
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
správy majetku závodu Dyje
Katastrální území
Jiřín, Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava