Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 752/3 o výměře 1028 m2 v k.ú. Kalek, vzniklého dle GP č. 263-61/2019, oddělením z p.č. 752/2. Pozemek není součástí koryta vodního toku, ve skutečnosti je zemědělsky využíván jako trvalý travní porost, společně s okolními pozemky.
Požadovaná cena
0
Platnost do
2020-10-19
Telefon
720 523 924
E-mail
ruzena.lahovska@lesycr.cz
Osoba
Lahovská Růžena
Útvar
Správa toků - oblast povodí Ohře, Lesy České republiky, s.p.
Katastrální území
Kalek, Kalek, okres Chomutov