Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemek - pozemková parcela č. 661/5, výměra 748m2, ostatní plocha, jiná plocha, rozsáhlé chráněné území. Pozemek by oddělen geometrickým plánem z pozemku - pozemková parcela č. 661.
Požadovaná cena
364280
Platnost do
2020-10-21
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou