Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1985, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00001212 a názvem „1 (B2) Kvítkov – Křenov“, o délce 97 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku, pravobřežního přítoku č. 10 Chvalšinského potoka od pramene severozápadně u Kájova (IDVT 10269871, ČHP 1-06-01-182), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 74/7 a 74/13 v k.ú. Křenov u Kájova. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou tří tůní.
Požadovaná cena
13680
Platnost do
2020-10-23
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
závod Horní Vltava
Katastrální území
Křenov u Kájova, Kájov, okres Český Krumlov