Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 71 o výměře 329 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 87, objekt k bydlení, pozemek p. č. 57/7 o výměře 231 m2, ostatní plocha-zeleň, pozemek p. č. 57/11 o výměře 285 m2, zahrada, na LV č. 147, u KÚ pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, Katastrální území Telnice v obci Telnice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
4100000
Platnost do
2020-10-23
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Telnice, Telnice, okres Ústí nad Labem