Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra ČR
Popis
Pozemek parc. č. 1039, o výměře 155 m2 , ostatní plocha, obec Hostouň, LV č. 232, k. ú. Hostouň u Horšovského Týna, KÚ pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice. Pozemek parc. č. 1075 ostatní plocha, oddělený od původní parcely č. st. 17/1, zastavěná plocha a nádvoří podle GP 467-229/2020, o výměře 113 m2, obec Hostouň, LV č. 232, k. ú. Hostouň u Horšovského Týna, KÚ pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
53600
Platnost do
2020-10-23
Telefon
954302283
E-mail
chovancova.michaela.2@cpost.cz
Osoba
Michaela Chovancová
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Hostouň u Horšovského Týna, Hostouň, okres Domažlice