Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 257/6 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Hřebečníky.
Požadovaná cena
5584
Platnost do
2020-10-23
Telefon
956 173 114
E-mail
marta.hessova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Marta Hessová
Útvar
Lesní správa Lužná
Katastrální území
Hřebečníky, Hřebečníky, okres Rakovník