Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 776/14 Prodej pozemku p.č. st. 615 , zast.plocha o výměře 202 m2, pozemku dle GP p.č. 1291/5 ostatní plocha o výměře 443 m2
Požadovaná cena
452000
Platnost do
2020-10-27
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Malá Morávka, Malá Morávka, okres Bruntál